Welcome to Resource Zone.

Zmiana url do strony w katalogu

zbl

Member
Joined
Sep 19, 2007
Witam!
Moja strona domowa () ju¿ od kilku lat w katalogu dmoz (kategoria: World:polska:Nauka i edukacja:pedagogika). Ostatnio jednak doszed³em do wniosku, ¿e bêdê rezygnowa³ z us³ugi .Mac i w zwi±zku z tym przenios³em stronê na nowy adres:

Do powy¿szego adresu zosta³a przy tym wykupiona domena i strona jest dostêpna równie¿ pod:

Teraz pytanie - jak tê zmianê zg³osiæ do katalogu dmoz, tak aby nowy adres zast±pi³ stary?
Pozdrawiam
Zbigniew £êski
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Na stronie kategorii na górze jest link o nazwie "Uaktualnij wpis". Prowadzi on do formularza, w którym mo¿na podaæ nowy adres strony umieszczonej w katalogu.
 

zbl

Member
Joined
Sep 19, 2007
Dziêkujê bardzo za szybk±*odpowied¼ :). Jako¶ wcze¶niej przeoczy³em tego linka. Uaktualnienie wprowadzone.
Pozdrawiam
 
Top Bottom