Welcome to Resource Zone.

Zmiana adresu i lipa ;/

br0x

Member
Joined
Oct 22, 2006
Witam wszystkich!

Jestem tutaj nowy i muszę przyznać - super, że storzono takie forum :)

Mam pewien problem z ODP:
Już dość dawno temu dodałem swoją stronę do katalogu no i moderator ją zatwierdził. Wtedy strona ta była pod adresem konta shellowego(którego prawde mówiąc już dawno nie mam). Teraz zmieniliśmy adres na samo ".pl" i serwer na inny no i sprawa wygląda tak:
Jak wchodze na katalog poprzez google i do tej kategorii gdzie kiedyś była nasza strona to widze, że jeszcze tam jest(pod tym starym adresem). Możecie sami zobaczyc:
http://www.google.com/Top/World/Polska/Regionalne/Śląskie/Piekary_Śląskie/Biznes/

Istnieje tam jakos Bosch Diesel Service Adamczyk

Jak wejde poprzez katalog dmoz.org albo dmoz.org.pl to wtedy już mojej strony w tej kategorii nie ma(pewnie dlatego, że ten adres do którego wskazuje jest już od dawna nieaktywny;/)

Jak proponuję nowy link do tej kategorii to niestety probowałem już kilka razy i bez skutku..

Wreszcie moje pytanie brzmi: Czy da radę (i jak to zrobić?), żeby aktywować ten stary wpis ze zmienionym adresem? Czy muszę sugerować aż do skutku? Czy co mam zrobić, żeby być w DMOZ? POMOCY :)

ps. Jeszcze nie wiem czy to tylko u mnie ale od paru dni nie potrafię wejść w dmoz -> Polska -> Regionalne -> Śląskie
strona długo próbuje się załadować ale w końcu nie daje rady ;/

Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc!
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Google aktualizuje swój katalog z du¿ym opó¼nieniem i redaktorzy DMOZ nie maj± na to ¿adnego wp³ywu. Wszelkie uwagi w tej sprawie nale¿y kierowaæ do Google.

Czêste zg³aszanie tej samej strony nie spowoduje przy¶pieszenia wpisu, wrêcz przeciwnie. Nale¿y uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ, je¶li strona spe³nia wymogi, to w koñcu zostanie wpisana.

Ostatnio pojawi³y siê jakie¶ problemy z serwerami, dlatego dostêp do katalogu jest utrudniony. Mam nadziejê, ¿e zostanie to szybko naprawione.
 

br0x

Member
Joined
Oct 22, 2006
A jeżeli prośba jest odrzucana to jest wysyłana jakaś informacja do użytkownika?

Jaki jest okres oczekiwania? (wiem, że to wszystko jest względne ale poprostu chciałbym wiedzieć po jakim czasie od ostatniego wysłania formularza powienienem wysłać następny) :)

pozdrawiam i dziekuje za tak szybka odpowiedz!
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Redaktorzy zwykle nie wysy³aj± ¿adnej informacji zwrotnej, zarówno przy wpisywaniu, jak i przy odrzucaniu zg³oszeñ. Je¶li chodzi o czas ewentualnego kolejnego zg³oszenia, to raczej nie czê¶ciej ni¿ raz na kilka miesiêcy – o ile wcze¶niej strona nie znajdzie siê w katalogu. D³ugi czas oczekiwania nie jest zreszt± spowodowany jak±¶ z³o¶liwo¶ci± ze strony redaktorów. Po prostu naszym zadaniem jest wyszukiwanie warto¶ciowych stron, a zg³oszenia z zewnatrz s± jedynie jednym ze ¼róde³, z których korzystamy.
 
Top Bottom