Welcome to Resource Zone.

Zanim zapytasz : Dlaczego .... ?

Thread starter #1
Joined
Oct 7, 2005
1. Dlaczego moja strona nie jest przyjêta ?
- nie powiem tego dok³adnie, ale mogê poradziæ. Je¿eli twoja strona nie jest przyjêta obejrzyj jak opisane s± wpisy w kategorii do której j± zg³aszasz i postaraj siê zg³osiæ jeszcze raz zgodnie z zasadami DMOZ; dobrze opisany wpis mniej przysparza roboty - ma wiêksze szanse.
- sprawd¼ czy nie naruszasz etykiety wyszukiwarek ( jakie¶ zabronione techniki pozycjonowania )

a przede wszystkim: czytaæ, czytaæ i jeszcze raz czytaæ instrukcje DMOZ.

P.S. Mam nadziejê ¿e Meta-edytorzy nie obra¿± siê na mnie za tê podpowied¼.
 
Joined
Dec 20, 2005
Metaredaktorzy może nie, ale wkurzasz, ja próbuję od roku i dupa. ze 20 stron dodałem i wszystkie zostały przyjęte. Ta na której mi zależy nie i ch*** wie dlaczego. Jaśnie Państwo nie puści pary z gęby.
 
Top Bottom