Welcome to Resource Zone.

Z³a kategoria wpisu

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
stimoroll said:
P.S. Czy w³a¶ciwym jest zg³aszaæ takie rzeczy przez formularz : Nadu¿ycie/Spam ? Wydaje mi sie ¿e bardziej w³a¶ciwe jest to forum.
Najlepiej zg³aszaæ takie rzeczy u¿ywaj±c formularza Uaktualnij wpis.
 

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
jaskch said:
Najlepiej zg³aszaæ takie rzeczy u¿ywaj±c formularza Uaktualnij wpis.
1. Ale jak to zrobiæ skro w formularzu Uakutalnij wpis nie da siê zmieniæ kategorii wpisu ? Rozumiem ¿e jedynie w opisie proponowanych zmian.
2. Czy to ma sens zg³aszaæ przez formularz ? Ta kategoria nie ma redaktora i tak przez ostatnie pó³ roku nie zauwa¿y³em by tam co¶ siê dzia³o. Strony zg³oszone dalej oczekuj± a niby kto¶ mia³by zaj±æ siê porz±dkami ? Mimo wszystko zg³oszê przez formularz - a mo¿e jednak kto¶ znajdzie czas ....

Pozdrawiam.

P.S. Mo¿e kto¶ w koñcu by popar³ mój wniosek o zostanie redaktorem kategorii Sosnowiec - przyda³by siê tam porz±dek i lekka aktualizacja.
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
stimoroll said:
1. Ale jak to zrobiæ skro w formularzu Uakutalnij wpis nie da siê zmieniæ kategorii wpisu ? Rozumiem ¿e jedynie w opisie proponowanych zmian.
Tak, w³a¶nie tam.

stimoroll said:
2. Czy to ma sens zg³aszaæ przez formularz ? Ta kategoria nie ma redaktora i tak przez ostatnie pó³ roku nie zauwa¿y³em by tam co¶ siê dzia³o.
Ze strony https://curlie.org/World/Polska/Regionalne/Śląskie/Sosnowiec/:
Ostatnia zmiana: 8:11 CET, sobota, 1 lipca 2006

stimoroll said:
P.S. Mo¿e kto¶ w koñcu by popar³ mój wniosek o zostanie redaktorem kategorii Sosnowiec - przyda³by siê tam porz±dek i lekka aktualizacja.
Trudno poprzeæ co¶, czego nie ma (tzn. wniosku nie ma).
 

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
Top Bottom