Welcome to Resource Zone.

/World/Polska/Jak zostaæ redaktorem?

Re: /World/Polska

Witam.
Chcia³bym siê dowiedzieæ w jaki sposób mo¿na zostaæ redaktorem w polskiej ga³êzi drzewa. Oczywi¶cie rozumiem, ¿e trzeba przes³aæ jakie¶ nizbêdne informacje o sobie itd.m ale gdzie.
Prosze o jak±¶ odpowied¼.

Pozdro.]
NiX
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Re: /World/Polska

Witam,

najlepiej skorzystaæ o oryginalnej strony DMOZ, gdy¿ choæ u¿ytkownicy naszych danych danych maj± obowi±zek zamie¶ciæ na stronach korzystaj±cych z tych danych zaproszenie do wspó³pracy, czêsto jest ono ma³o widoczne....

Na samej górze g³ównej strony dmoz.org w prawym górnym rogu znajduje siê zaproszenie 'become an editor' (w polskiej wersji 'zostañ redaktorem').

Ponadto na samym dole ka¿dej strony znajduje siê odsy³acz 'redaguj'. Je¶li nie jeste¶ zarejestrowany (zalogowany) - prowadzi on stronê, na której mo¿esz siê zg³osiæ do redagowania tej strony.
 

Re: /World/Polska

Witam.
Zadaje oficjalne pytanie na forum, gdyz nie udalo mi sie uzyskac odpowiedzi na maile wysylane bezposrednio do Pana.

Moj problem jest dosc banalny i przyznam sie, ze jestem bardzo zaskoczony i jednoczesnie rozczarowany takim postepowaniem.

12-go czerwca wypelnilem wniosek o zostanie redaktorem jednego z dzialu. Od tamtej pory minely juz trzy miesiace. Do dnia dzisiejszego nie otrzymalem zadnej odpowiedzi w tej sprawie. Jedynie otrzymalem potwierdzenie, ze odczytal Pan jednego z moich maili. W czym jest problem ?

Moze jest na na forum ktos, kto ma podobny problem ???
Licze na szybka i konkretna odpowiedz.
Pozdrawiam, Arkadiusz.
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Re: /World/Polska

Nie otrzyma³em od Pana ¿adnego listu. Na jaki adres wysy³a³ Pan te listy?

W czerwcu nie widzia³em ¿adnego wniosku od Pana. Je¶li wniosek ten dotar³ do ODP i rozpatrzy³ go inny meta redaktor, to nie ma m mo¿liwo¶ci odszukania go. Pana wniosek z³o¿ony we wrze¶niu nie zawiera³ ¿adnych wymaganych informacji, o czym zosta³ Pan poinformowany.
 
Top Bottom