Welcome to Resource Zone.

Wniosek o redagowanie

singollo

Member
Joined
Sep 3, 2004
Witam,

16 sierpnia z³o¿y³em wniosek o redagowanie kategorii /World/Polska/Biznes/Po¶rednictwo Pracy - kod aktywacyjny 4e5053aab9d532e1a5e6556753944a05. Wniosek aktywowa³em, i na tym sprawa ucich³a.

Ponoæ na odpowied¼ - negatywn± czy pozytywn± - czeka siê do 2 tygodni. Ja siê nie doczeka³em ¿adnej... nie wiem, czy sk³adaæ wniosek powtórnie, czy te¿ dalej czekaæ.

Poproszê o jak±¶ informacjê

Pozdrawiam,
Jêdrzej Danko
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Có¿ - w okresie urlopowych sprawy tocz± siê wolniej. Wniosek zosta³ w³a¶nie rozpatrzony.
 
Top Bottom