Welcome to Resource Zone.

W sumie drobiazg, ale może da się poprawić?

Thread starter #1
Joined
Dec 14, 2004
Witam,
od pewnego czasu przeglądam to forum i niestety za każdym razem, jak wchodzę na nie, widzę coś takiego:

http://www.freeimagehost.eu/image/bcea04151140

(na wszelki wypadek mirror):
http://img15.imgspot.com/?u=/u/07/85/04/Clipboard01.jpg

Na pewno to forum byłoby bardziej przydatne, gdyby deklarację "charset=ISO-8859-1" zmienić na "dwójkę". Z angielskim działem nic nie powinno się stać, a regionalne na pewno zrobią się bardziej 'otwarte' na użytkowników.

Forum "największego na świecie katalogu stron internetowych stworzonego przez człowieka" powinno chyba wyglądać, jakby robili je ludzie kumający o co chodzi w internecie ;)

Pozdrawiam
Michał Smyk
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
za ka¿dym razem ... widzê co¶ takiego
A jaki domy¶lny jêzyk masz ustawiony w swojej przegl±darce?
Dla przyk³adu w Firefoksie wpisz Alt+O i w zak³adkce "opcje zaawansowane" wybierz preferowany jêzyk, w jakim maj± byæ wy¶wietlane strony.

Forum obs³uguje standardowy mechanizm "content negotiation" i automagicznie dostosowuje jêzyk i kodowanie do preferencji u¿ytkownika.

Na pewno to forum by³oby bardziej przydatne, gdyby deklaracjê "charset=ISO-8859-1" zmieniæ na "dwójkê". Z angielskim dzia³em nic nie powinno siê staæ, a regionalne na pewno zrobi± siê bardziej 'otwarte' na u¿ytkowników.
Naprawdê uwa¿asz, ¿e u¿ytkownicy forów chiñskiego, duñskiego, szwedzkiego, fiñskiego lub hiszpañskiego uznaliby to forum za bardziej otwarte, gdyby im ustawiæ kodowanie 8859-2 ?

Idealnym rozwi±zaniem by³oby zastosowanie UTF-8, ale forum to powsta³o zanim upowszechni³y siê przegl±darki obs³uguj±ce UTF i obecnie mieliby¶my k³opot z przekodowaniem ca³ej bazy danych z wypowiedziami z ubieg³ych lat.

Forum ... powinno chyba wygl±daæ, jakby robili je ludzie kumaj±cy o co chodzi w internecie
Czy "kumamy", o co chodzi w internecie? Nale¿ê do Internet Society Nomination Committee. Ludzie, którzy internet stworzyli, a dzi¶ zarz±dzaj± jego standardami i rozwojem, ufaj± mej ocenie ich dorobku i rozumienia dzisiejszych wyzwañ. O zaufanie rodzimych speców trzeba siê jednak osobno postaraæ :)
 
Thread starter #3
Joined
Dec 14, 2004
Kimkolwiek byśmy nie byli, popełniamy błędy i możemy poprawiać, ulepszać, "upgrejdować" nasze dzieła.

Moja wypowiedź nie miała na celu zanegowania dorobku ISOC-u, człowieka, czy inicjatywy - którą szanuję i podziwiam.

Moja sugestia tyczy się tylko i wyłącznie kodowania na stronach, które niestety przez ten drobny błąd sprawiają wrażenie zrobionych bez koniecznej wiedzy. A powinno chyba być ODP = wiedza. No i słabo się to forum czyta...

Moja przeglądarka niczemu niewinna.
(jej ustawienia):
http://www.freeimagehost.eu/image/39be20151304

Tutaj mamy tą stronkę w innej wiodącej przeglądarce:
http://www.freeimagehost.eu/image/bea1ad151305

Pozdrowienia
:)
 
Top Bottom