Welcome to Resource Zone.

תזונה

motibr1

Member
Joined
Jul 3, 2007
אני כבר מנסה מספר חודשים להכניס את האתר שלי לדמוז אבל אף אחד לא עונה מה עושים

<URL deleted>
 

shakazolo

New Member
Joined
May 8, 2013
איך ועם מי בכלל יוצרים קשר?
אני מעוניין להכניס את האתר שלי לקטגורייה מתנות
אנ ימבין שזה יכול לקחת מספר חודשים
אך יש שם אתרים שמופיעים בקטגורייה שבכלל לא פעילים
האם בדימוז יש מענה והם מתעדכנים?
 
Top Bottom