Welcome to Resource Zone.

"Ta kategoria potrzebuje redaktora"

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Obecnie mamy problemy techniczne, w zwi±zku z czym nowi redaktorzy nie s± przyjmowani. Gdy wszystko wróci do normy proszê zainteresowaæ siê linkiem „Zostañ redaktorem” na stronie wspomnianej kategorii i dok³adnie przeczytaæ oraz wype³niæ formularz zg³oszenia.
 

vendro

Member
Joined
Dec 18, 2006
Rozumiem, dziękuję za informacje.
Mam nadzieję, że z problemami szybko się uporacie.

Pzdr.
 
Top Bottom