Welcome to Resource Zone.

Rekrutacja: Redaktor w Komputery i Internet

qu34

New Member
Joined
May 28, 2015
Witam,

W jaki sposób mógłbym zapisać się w formie rekrutacji na redaktora wpisów Komputerowych i Internetowych.
Mogę redagować całą Polskę lub tylko Warmińsko-Mazurskie.

How I could enroll in the form of recruiting editor of Computer and Internet entries.
Can I edit the entire country or only Warmia-Mazury.
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
I don't see the Computers division for Warmińsko-Mazurskie - it seems to divide by field first, then by area - so you'll need to look around a bit for a small category (under 100 listings) to start in.
You'll be able to request more categories (a bigger area) once you have some experience editing. :)

GoogleTranslate, sorry:
Nie widzę podział komputery dla województwa warmińsko-mazurskiego - wydaje się dzielić przez pola, potem i okolicach - więc trzeba rozejrzeć się trochę do kategorii małych (poniżej 100 ofert), aby rozpocząć w.
Będziesz mógł żądać więcej kategorii (większa powierzchnia), gdy już kilka edycji doświadczenie.
 

qu34

New Member
Joined
May 28, 2015
Mogę zająć się większą ilością katalogów, nie tylko tych zagnieżdżonych w komputerach ale i w większej powierzchni.
Kategorie Komputerowe obecnie nie mają żadnego moderatora a wpisy są stare i nieaktualne. (nowe czekają na akceptację, wiem bo sam chciałem je aktualizować)


GoogleT:
I can take care of more directories , not just those nested in computers but also in a larger area.
Categories Computer does not have any moderator and the entries are old and outdated . ( new waiting for acceptance , I know, because I wanted to keep them updated )
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
Working through automatic translators is rather difficult, sorry if I misunderstand...
If you want to have a site listed, use the form on the closest category you can find for it, once. A volunteer editor will eventually review the site but we can't predict when.
If you want to be an editor, just start by applying for one small category, the link is at the top-right of most category pages.
If you just want to help out, by all means use the update system, a :warn: flag to the right of the actual listing with a problem.
If you've made an application to be editor, you can get a confirmation that we have received it if you give the "editor name" and "category" you used on the form.
If you are already an editor, and want to extend your permissions, let us know on the private forums.

G:
Jeśli chcesz mieć miejsce na liście, skorzystaj z formularza na najbliższym kategorii można znaleźć na niego, raz.Edytor wolontariuszem w końcu przejrzeć stronę, ale nie możemy przewidzieć, kiedy.
Praca za pośrednictwem automatycznych tłumaczy to raczej trudne, przepraszam jeśli źle zrozumieć...
Jeśli chcesz być edytor, po prostu zacząć od ubiegania się o jednym małym kategorii, link jest w prawym górnym rogu większości stron kategorii.
Jeśli chcesz po prostu pomóc, na wszelkie sposoby korzystania z systemu aktualizacji, :warn: flagi na prawo od aktualnego notowania z problemem.
Jeśli już złożył wniosek, aby być redaktorem, możesz otrzymać potwierdzenie, że otrzymaniu jej, jeśli dać "nazwa" i "redaktor kategorii" użyty w formularzu.
Jeżeli już jesteś redaktorem, i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia, daj nam znać na prywatnych forach.
 
Top Bottom