Welcome to Resource Zone.

Redagowanie kategorii Regionalne/Azja

Thread starter #1
Joined
Feb 16, 2007
Witam,

Chciałem zgłosić swoje zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania DMOZa. Rozumiem wszelkie problemy techniczne, brak redaktora niektórych kategorii - sam chętnie się przyczynię do poprawy tego stanu rzeczy i z przyjemnością zajmę się kategorią Regionalne/Azja. Od kilku dobrych miesięcy staram się bezskutecznie zgłosić stronę (rozumiem, że było to nie możliwe ze względu na problemy techniczne i brak redaktora); po jakimś czasie przemyślałem sprawę i pomyślałem, że mogę zaradzić na brak moderotora tej kategorii - zgłosić się. Obecnie nie da się tego zrobić - poczekam. Ale jest jedna rzecz, która mnie niemal doprowadziła do łkania - w jednej z podkategorii, do której pragnę zgłosić swoją stronę pojawił się adres strony, której na pewno wcześniej nie było! Jak to jest możliwe? [sprawdzałem nawet catche z google tej podkategorii - 5tego lutego strony tam jeszcze nie było!].
Uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe względem mnie i innych osób, które czekają na dodanie do kategorii, a - mówiąc kolokwialnie - inne strony dodawane są "poza kolejką".

Bardzo proszę o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
 
Moderator #2

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
My¶lenie o dodawaniu w kategoriach "kolejno¶ci w kolejce" jest pozbawione wiêkszego sensu. Redaktor nie jest w ¿aden sposób zobligowany do zachowywania jakiej¶ tam kolejno¶ci.

Pomijaj±c ju¿ powy¿sze, chcia³bym dowiedzieæ siê sk±d wniosek, jakoby wspomniana jaka¶ tam strona by³a dodana poza kolejk±. Sk±d wiadomo, ¿e nie czeka³a d³u¿ej ni¿ pozosta³e?
 
Thread starter #3
Joined
Feb 16, 2007
"Poza kolejką" to był skrót myślowy - żadnej kolejki pewnie nie ma - o co mi chodzi, to to, że czekam od pół roku na dodanie strony (jak już pisałem wcześniej - jestem w stanie to zaakceptować, rozumiem, że DMOZ miał problemy), a jakaś strona - znacznie młodsza - pojawia się w nim bez problemu. A co do pytania skąd wiadomo, że nie czeka dłużej - owa strona pojawiła się w drugiej połowie stycznia 2007 (info na temat licznika na stronie), a WHOIS podaje, że rejestracja odbyła się 12 stycznia 2007...

Zdaję sobie sprawę, że osoby pracujące na rzecz DMOZa codziennie spotykają się z różnymi zarzutami i jest mi nie zręcznie zgłaszczać zastrzeżenia wobec charytatywnej pracy innych... Być może nie potrafię tego ująć w słowa tak, by nikt nie poczuł się obrażony i wszystko zakończyło się happy endem - moja strona jest dodana, obsługa zadowolona z dokonanego wyboru...

Tylko proszę o wzajemne zrozumienie - rozumiem wasze bolączki, zrozumcie moje... Prowadzę stronę od pół roku, pracuję nad nią ze sporym wysiłkiem i nic; ktoś uruchamia stronę w styczniu i w lutym jest w katalogu...

Jeżeli teraz pojawi się argument o merytoryczności, że może moja strona jest kiepska, a tamta fenomenalna... Coż mogę powiedzieć? Że moja jest też merytoryczna? A jeżeli pojawi się pytanie: dlaczego tak uważam, przecież nie można być sędzią we własnej sprawie?

Rozumiem, że codziennie ekipa DMOZa spotyka się z zarzutami o brak merytoryczności, o kolesiostwo; rozumiem też, że zwykle dzieje się tak w kategoriach, w których są strony firmowe... Nie insynuuję niczego, jestem wdzięczny, że pracujecie nad DMOZem, ale nie rozumiem zaistniałej stytuacji... Pewnie macie też sporo skarg od smarkaczy (wybaczcie milusińscy, którzy poczują się dotknięci), którzy prowadzą strony domowe o sobie, Warcraftcie i ulubionym psie i naskakują na was, że ich strony nie ma w DMOZie... Ale strony, które chcę zaproponować są bardzo merytoryczne i bardzo przydatne dla osób zainteresowanych taką niszą, jaka jest Azja...

Podsumowując:
1. "Kolejka" - skrót myślowy - chodziło mi o to, że bezwątpienia przez ostatnie pół roku strony do Azji były zgłaszane. I bez wątpienia moja strona czekałaby na rozpatrzenie przed stroną ze stycznia br. Rozumiem, że mógł to być przypadek, lub wybór moderatora katalogu (acz przyznam, że to boli i moim zdaniem, nie jest do końca OK, ale nie o to chodzi).
2. Rozumiem, że moja strona mogła być odrzucana z powodów merytorycznych - co zarazem podważałoby argument, dlaczego inna strona (ta "styczniowa") została przyjęta, bo nie sądzę by się powielały, ani by jedna od drugiej była lepsza/gorsza. Jest miejsce na obie.
3. Rozumiem, że były w DMOZie kłopoty techniczne, czy organizacyjne.
4. Nie rozumiem dlaczego to wszystko się dzieje... :)
 
Moderator #4

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Poszuka³em, o któr± stronê chodzi i wyt³umaczenie jest bardzo proste: strona zosta³a dodana z poczekalni w innej kategorii. Poza tym generalnie punkt 1 jest odpowiedzi± na podobne w±tpliwo¶ci.
 
Thread starter #5
Joined
Feb 16, 2007
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem, że punkt pierwszy w rozumieniu tego, który sam wyżej napisałem, tak?
Dobrze, przyjąłem do wiadomości, że to redaktor decyduje w jakiej kolejności wpisy będą dodawane. Przyjąłem też do wiadomości, że - zgodnie z hasłem jakość, a nie ilość - w DMOZie nie ma miejsca dla wszystkich.

Jeżeli pozwolicie, to jeszcze jadnak się chwilę pozastanawiam (mam nadzieję, że nie igram z ogniem;) ). Czy w takim razie - by szybciej dana strona była rozpatrzona należy zgłosić ją do kategorii z aktywnym gronem moderatorów w nadziei, że w ten sposób domyślni, cierpliwi moderatorzy rozpatrzą ją i umieszczą w bardziej adekwatnej kategorii? ;)

Rozumiem, że codziennie ludzie dobijają się do DMOZa, spamują go chcą przejąć władzę nad kategorią, by ta wyglądała w jeden słuszny sposób (czyli w danej kategorii branżowej tylko strona pana Iksińskiego;) ), ale miejcie jezuska w sercu dla osób, które same tworzą strony niszowe, specjalistyczne z czysto altruistycznych pobudek jak wy...

<Przekazuje fajkę pokoju>
 
Moderator #6

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
bartx said:
Czy w takim razie - by szybciej dana strona by³a rozpatrzona nale¿y zg³osiæ j± do kategorii z aktywnym gronem moderatorów w nadziei, ¿e w ten sposób domy¶lni, cierpliwi moderatorzy rozpatrz± j± i umieszcz± w bardziej adekwatnej kategorii? ;)
Nie polecam, mo¿na trafiæ na mniej cierpliwego, a potem mieæ pretensje tylko do siebie. ;)
 
Moderator #7

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Dopowiem jeszcze, ¿e aby redaktor móg³ dodaæ stronê z poczekalni do innej kategorii musi mieæ prawa do redagowania w obu, a to nie jest zbyt czêste.
 
Top Bottom