Welcome to Resource Zone.

Proxy Error

spinnerd

Member
Joined
Dec 18, 2009
Witam,
od d³u¿szego czasu próbujê wprowadziæ do katalogu ró¿ne kombinacje stron
i za kazdym razem otrzymuje komunikat:

"Proxy Error

The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /cgi-bin/add.cgi.

Reason: Error reading from remote server"

prosi³bym o pomoc.
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Jest to problem techniczny nad którym pracuje za³oga z USA :eek:

Sytuacja ta wystêpuje losowo zatem prawdopodobnie trafi³e¶ na moment, w którym us³uga by³a niestabilna...
 
Top Bottom