Welcome to Resource Zone.

propozycja strony nie dzia³a

marioxdesign

Member
Joined
Nov 3, 2006
witam jestem tu nowy i mam ma³y problem :dlaczego nie mo¿na zproponowaæ strony:confused: pozdrawiam wszystkich i proszê o odpowied¼


[suignature removed]
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Poniewa¿ mamy problemy techniczne z serwerem, o czym mo¿na przeczytaæ w przyklejonym na górze obwieszczeniu.
 
Top Bottom