Welcome to Resource Zone.

Promocja spamu w dmoz

kemoc

Member
Joined
May 24, 2006
Witam,

Przegl±daj±c zasoby DMOZ natrafi³em na stronê [...] w kategorii

https://curlie.org/World/Polska/Biznes/Katalogi_firm/

w³a¶cicielem domeny jest moderator tej¿e kategorii.

Co to du¿o mówiæ, wydaje mi siê ¿e powszechna opinia o upadku DMOZ jest w pe³ni prawdziwa. Szkoda, ¿e w tak bezczelny sposób niszczony jest efekt pracy tysiêcy osób.

Pozdrawiam,

[usuniêta nazwa strony - do zg³aszania nadu¿yæ prosimy korzystaæ ze specjalnego formularza dostêpnego w DMOZ]
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Dziêkujê za sygna³, wskazane fakty istotnie wymagaj± wyja¶nienia.

Pozwolê sobie jednak wyraziæ przekonanie, ¿e cytowana "powszechna opinia" wyra¿ana jest w w±skim krêgu ludzi profesjonalnie zainteresowanych krytyk± DMOZ.

W przysz³o¶ci do zg³aszania nadu¿yæ prosimy wykorzystywaæ specjalny formularz dostêpny na stronie ka¿dej kategorii DMOZ. Takie zg³oszenie s± rozpatrywane szybciej i od razu trafiaj± w rêce osób specjalizuj±cych siê w nadzorowaniu jako¶ci katalogu.
 

kemoc

Member
Joined
May 24, 2006
Owszem, uzylem owego specjalnego formularza. Po dwóch miesiacach status zgloszenia to wciaz "Aktualny status to nowy - Ten zgłoszenie nie zostało jeszcze rozpatrzone.". Napisalem tutaj - i prosze juz po trzech tygodniach jest reakcja.

A co do powszechnej opinii to jest ona, jak sama nazwa wskazuje, powszechna.

Katalog DMOZ juz dawno utracil kontakt z ideą, która stała u jego podstaw i stał się jedynie quasi-spamerskim (te tysiące klonów...) narzędziem promocji stron w wyszukiwarkach.
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
A co do powszechnej opinii to jest ona, jak sama nazwa wskazuje, powszechna.
Nie podziela jej wielu redaktorów, a wiêc jak sama nazwa wskazuje, nie jest to opinia powszechna. Nic mi te¿ nie wiadomo o tym, aby papie¿ lub który¶ z biskupów g³osi³ takie pomówienia w imieniu Ko¶cio³a Katolickiego (czyli jak sama nazwa wskazuje uwa¿anego przez jego cz³onków za powszechny).

Katalog DMOZ ... sta³ siê jedynie quasi-spamerskim ... narzêdziem promocji stron w wyszukiwarkach.
Je¶li wszystko kojarzy Ci siê ze szmalem, to bêdzie siê na trudno porozumieæ.
 

kemoc

Member
Joined
May 24, 2006
wladek said:
Nie podziela jej wielu redaktorów, a wiêc jak sama nazwa wskazuje, nie jest to opinia powszechna.
Wielu pedofilow nie podziela powszechnej opinii, iż rozpowszechnianie pornografii dzieciecej powinno być karane. Czy to cos zmienia?

wladek said:
Jesli wszystko kojarzy Ci sie ze szmalem, to bedzie sie na trudno porozumiec.
Doskonale widac, co sie komu z czym kojarzy.

Mysle ze dalsze prowadzenie tej polemiki jest bezcelowe, co mialem napisac - napisalem, co chcialem osiagnac - osiagnalem. Dyskusje uwazam za zamknieta.
 
Top Bottom