Welcome to Resource Zone.

Problem z logowaniem - nowy u¿ytkownik

cezarycezary

Member
Joined
Sep 8, 2006
Witam.

Jestem nowym redaktorem od wczorajszego dnia. Wszystko by³o ok, logowa³em siê bez problemu. I nagle dzi¶ chcê siê zalogowaæ i password niepoprawny, wiêc klikam przypomnienie i maila ¿adnego nie otrzyma³em klikam jeszcze raz i wyskakuje mi ¿e wys³ano maila, który do mnie doszed³.
Mail poda³em poprawnie inaczej nie zarejestrowa³bym siê.
Co mo¿e byæ przyczyna? Konto mam aktualne sprawdza³em.
Nie wiem co robiæ.

[Edit: 09-09-06, 1:11]

Ju¿ sobie poradzi³em, problem le¿a³ po stronie dmoza, temat do usuniêcia.

Pozdrawiam
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Najlepiej poczekaæ. Dzisiaj pojawi³y siê problemy techniczne z serwerem i to one mog³y byæ przyczyn± k³opotów z logowaniem. Je¶li w ci±gu 24 godzin nic siê nie zmieni, to proszê o informacjê.
 
Top Bottom