Welcome to Resource Zone.

Potwierdzenie, ale czemu nie działa?...

Thread starter #1
Joined
Mar 11, 2007
Dostałem taki emial:

Thanks for applying to become an editor!

You will receive a reply as soon as your application
has been reviewed. If you have questions, please
visit the public forums at

https://resource-zone.com/

to talk with one of our volunteers.
to chyba oznacza, że zostałem redaktorem... tylko czemu mój profil nie został utworzony.. jednocześnie nie mogę się zalgować..
 
Moderator #2

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
To oznacza, ¿e twój wniosek zosta³ dostarczony i zostanie przejrzany przez którego¶ z metaredaktorów. Dopiero wtedy otrzymasz informacjê, czy zosta³e¶ przyjêty, czy nie.
 
Top Bottom