Welcome to Resource Zone.

Nie chc± przyj±æ strony (pewnie redaktor z konkurencji)!!

Thread starter #1
Joined
Sep 20, 2006
Witam,

Od ponad roku probuje dodac moj± strone do kategorii
World: Polska: Komputery: Oprogramowanie: Katalogi
mimo to nie zostaje ona dodana w tym czasie inne strony moja zostaja dodane bez problemu. Moja strona jest juz od 4 latach w interneecie, do dmoza probuje dodac ja od roku i nic zero odezwu juz 15x probowalem dodac i pisalem w opisie strony dlaczego nie chcecie dodac prosze odpisac jezeli cos jest nie tak to zmienie i zadnej odp. chyba cos jest nie tak. Zaznaczam ze strona jest wykonana profesjonalnie cms oraz grafika + codzienne aktualizacje. Kiedys rozmawialem z jednym z redaktorow powiedzial ze nie widzie zadnych przeszkod z dodaniem mojej strony i ja dodal po kilku dniach zostala usunieta zapytalem dlaczego? odpowiedzial ze nie wie dlaczego :( ktos celowo nie dodaje jej i usuwa pytanie tylko kto? prosze sie tym zaj±c i prosze pilnie o kontakt jakiegos uczciwego redaktora w tej kategorii z gory bardzo dziekuje.
Czekam na kontakt
Pozdrawiam.
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Czy styl i forma tego wpisu ilustruj± zawarto¶æ strony, o której mowa? Je¶li tak, to wydaje mi siê prawdopodobne, ¿e koledzy istotnie celowo nie chc± jej wpisywaæ. Naszym celem jest bowiem jako¶æ naszego katalogu.

Natomiast prawdê mówi±c nie rozumiem, w jakim celu uczciwy redaktor mia³by siê kontaktowaæ z autorem strony. Jakich istotnych informacji nie da siê przekazaæ w opisie zg³oszenia?
 
Thread starter #3
Joined
Sep 20, 2006
wladek said:
Naszym celem jest bowiem jako¶æ naszego katalogu.
Dlatego prosze o kontakt z redaktorem ¿eby odpowiedzial dlaczego moja strona nie jest dodana skoro przewyzsza wiekszo¶æ stron w tej kategorii? Jezeli ktos jest z konkurencji w tym dziale to chyba mijacie sie z celem, jezeli jednak sie myle to uswiadomi mnie wypowiedz redaktora dlaczego nie jest dodana moja strona. Prosze o PW, bede informowal o postêpach w tym temacie. Ciekawe czy ktos siê zainteresuje, mam nadzieje ze tak.

Pozdrawiam
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Je¶li nikt nie podziela Pana opinii o wy¿szo¶ci Pana strony, to jeszcze nie znaczy, ¿e wszyscy jeste¶my Pana konkurentami. Niestety nie potrafiê zgadn±æ, co oznacza skrót PW - a wiêc nie mogê spe³niæ Pana pro¶by w tym zakresie.
 
Thread starter #8
Joined
Sep 20, 2006
stimoroll said:
Podaj adres strony, a postaram Ci siê odpowiedzieæ czemu jej nie przyjêto do katalogu.
Troszke minê³o, wyslalem prywatna wiadomosc i nie dostalem zadnej odpowiedzi...
 
Joined
Dec 22, 2006
Ja tak mo¿e odejdê trochê od tematu. Chcia³bym zapytaæ, czy AdSense mo¿e byæ powodem odrzucenia strony przez redaktora? Nie mam tu na my¶li subiektywnej oceny strony. Raczej jakie¶ wytyczne dla redaktorów?
 
Joined
Dec 22, 2006
Nie wiem czy dobrze zrozumia³em. Mianowicie Strony, których ODP nie dodaje:
Marketing afiliacyjny, czyli w pewnym sensie Adsense, ale za chwilê jest napisane:
"Generalna regu³a: Spójrz na zawarto¶æ strony, nie bior±c pod uwagê odsy³aczy afiliowanych. Je¿eli tre¶æ jest oryginalna i warto¶ciowa (a wobec tego strona mo¿e wnie¶æ co¶ nowego do tematu kategorii), strona mo¿e byæ dobrym kandydatem do ODP"

Jest jeszcze te¿: "Strony z wynikami pracy wyszukiwarek". To jak mam wyszukiwarkê google na stronie, która s³u¿y do przeszukiwania serwisu, to nie jest ¿adna "Strona z wynikami pracy wyszukiwarek"

Móg³by¶ rzuciæ okiem na moj± stronê, czy wg Twojej prywatnej opinii spe³ania warunki do zg³oszenia do DMOZ? By³bym bardzo wdziêczny. Fotografia Podstawy
 
Joined
Dec 22, 2006
Rozumiem, w takim razie z tego co wyczyta³em strony z AdSense s± przyjmowane je¿eli jest tam du¿o tre¶ci. Bo przecie¿ w samym dmoz jest pe³no stron z AdSense.
 
Top Bottom