Welcome to Resource Zone.

Ma³y problem

KLON

Member
Joined
Dec 15, 2006
Witam jestem nowy na forum i wogole jestem pocz±tkujacy w sprawach stron wiec prosze o wyrozumia³o¶æ jak walne jak±¶ gafe ;)

mianowicie by³ bym wdzieczny jak by ktos mi powiedzia³ w jaki sposób dodac swoja strone do ODP - Open Directory Project z góry dzieki za odpowiedz...

pozdro
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Ze wzglêdu na przed³u¿aj±ce siê problemy techniczne redaktorzy nie mog± obecnie redagowaæ katalogu oraz zosta³a wy³±czona mo¿liwo¶æ proponowania stron z zewn±trz. Gdy sytuacja wróci do normy na forum pojawi siê odpowiednia informacja.
 

Hazael

Member
Joined
Jan 2, 2007
Niedawno zmieni³em domene swojego serwisu z les.piekielko.pl na piekielko.info

Czy aktualizacja znajduj±cej siê w katalogu domeny na obecn± chwilê wchodzi w grê?

Stary wpis jest w kategorii pod tym adresem:
https://curlie.org/World/Polska/Społeczeństwo/Mniejszości_seksualne/Lesbijki/

Ogólnie, razem z nazw± domeny, wspomiana witryna zmieni³a tak¿e swoj temat przewodni.

Na chwilê obecn± bardziej pasuje do kategorii ogolnokobiecych ni¿ wylacznie dla srodowiska homoseksualnego, dlatego prosi³bym rownie¿ o zmiane opisu tego serwisu, eliminuj±c przede wszystkim frazê zwi±zan± z lesbijkami, poniewa¿ najczêsciej z tego powodu zagl±da tam sporo niechcianych panów traktuj±cych te spoleczenstwo jak pornosite :(

Tytu³ przewodni aktualnej wersji serwisu to Skrywana natura kobiety
 

KLON

Member
Joined
Dec 15, 2006
Hazael szanuje twoje poglady oraz strone ktora prowadzisz ale prosi³ bym o zalo¿enie nowego tematu bo bedzie niez³y smietnik..

wracajac do problemu jest mo¿e jaki¶ przypuszczalny czas usuniecia problemów zwi±zanych z oprogramoaniem ODP??
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Redaktorzy maj± ju¿ dostêp do serwera (od 18 grudnia), ale nadal nie zosta³y w³±czone skrypty umo¿liwiaj±ce proponowanie stron, aktualizacjê czy zg³aszanie wniosków o redagowanie katalogu. Nie mamy ¿adnych informacji dotycz±cych terminu rozwi±zania tego problemu.
 
Top Bottom