Welcome to Resource Zone.

Login nieprawid³owy

slx555

Member
Joined
Aug 12, 2009
Witam
Dzi¶ rano z³o¿y³em wniosek o stanie siê redaktorem DMOZ, po po³udniu przyszed³ mail ¿e jestem redaktorem.
Ale powiem ¿e wpisywany login nie pasuje, do podanego przy rejestracji!
Jak mogê siê zalogowaæ? bo podaj±c maila w polu login nic nie daje :(
Pozdrawiam
slx555
 
Top Bottom