Welcome to Resource Zone.

Konflikty interesów !!!

Wladyslawa

Member
Joined
Apr 17, 2006
Powo³uj±c siê na regulamin dodawania stron do dmoz:
https://curlie.org/World/Polska/guidelines/include.html
Redaktor [...] nie dopuszcza dodania mojego serwisu do DMOZ.
Wed³ug mnie nie mam mo¿liwo¶ci na wpis poniewa¿ moja witryna jest konkurencj± do witryn które prowadzi [...]
Wobec tego ja powo³uj±c sie na poni¿szy zapis chcia³am zg³osiæ konflikt interesów dla tego redaktora na podstawie regulaminu:
https://curlie.org/World/Polska/guidelines/conflict.html

Dowody: [...]

Uprzejmie proszê o ustosunkowanie siê do zaistania³ej sytuacji zarz±dzaj±cych katalogiem [...].

Celowo nie podajê adresu mojej strony lecz jesli ktory¶ z redaktorów mia³by czas i ochotê wypowiedzieæ siê oficjalnie na forum czy dana strona jest odpowiednia do DMOZ podam w pó¼niejszych postach.

Z powa¿aniem
W³adys³awa

[szczegó³y oskar¿eñ zosta³y usuniête. To nie jest miejsce na sk³adanie szczegó³owych skarg. W³adek]
 

Wladyslawa

Member
Joined
Apr 17, 2006
Witam ponownie !!!

Jesli to mo¿liwe proszê o ocenê czy strona [...] zas³uguje na dodanie do DMOZ.
Proszê o opiniê i uwagi konkretne, czyli co nie pasuje, co trzeba by by³o zmieniæ aby taka strona jak ta by³a "godna" znale¼æ sie w katalogu, a nie tylko podanie regulaminu.
Pozdrawiam
W³adys³awa
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Na tym forum nie udzielamy porad dla autorów stron. Skargê przeanalizujemy.
 

Wladyslawa

Member
Joined
Apr 17, 2006
Witam ponownie !!!

Niestety przez okres ponad 3 miesięcy skargi nikt nie przeanalizował bo i po co.
Jest jedna wielka klika, klika o której już nie raz pisano, po prostu rączka rączkę myje (prawie jak w PZPN albo jeszcze lepiej), a status skargi nadal jest new:
Status
Report 7b079c09e390151bd6fc751b187dcaf4 was submitted on 2006-04-24 12:27 .

Its current status is new - This report has not yet been investigated. We aim to do so at the earliest possible opportunity. :)

Po co się w ogóle przejmować tym iż ktoś dąży do tego, aby jego strona znalazła się w DMOZ skoro zarządzający daną kategorią ma na tym dobry interes, konkurencji nie doda, a swoich klientów promuje. Potem następny kolega "redaktor" wytnie zawartość postów na forum, bo po co ktoś ma oglądać jak się to dzieje z polskimi redaktorami.
I niby sprawę miał przeanalizować,

wladek said:
Na tym forum nie udzielamy porad dla autorów stron. Skargê przeanalizujemy.
ale znów kto by się tam przejmował taką jedną ... i upartą osobą.
 
Top Bottom