Welcome to Resource Zone.

Kandydatura na redaktora, jak długo trzeba czekać?

Anmato

Member
Joined
Dec 9, 2009
Witam wszystkich serdecznie,

chciałem zapytać jak długo trzeba czekać na odpowiedź, w kwestii złożonej kandydatury na redaktora działu?

Czy o redaktorach polskich decyduje ktoś z Was?

Czy wszystkie działy mają już redaktorów? które są wolne? Wiem, że można moderować tylko jeden.

Pozdrawiam!
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Wniosek o redagowanie kategorii zwykle zostaje przejrzany w ciągu 1-2 tygodni, czasami dłużej, gdy wymaga dodatkowego zastanowienia czy omówienia.


Wnioski kandydatów zwykle przeglądane są przez metaredaktorów posługujących się tym samym językiem co wnioskujący, chociaż nie jest to wymagane. Po prostu łatwiej taki wniosek ocenić tym, którzy go rozumieją. :)


Nie wszystkie kategorie mają swoich redaktorów. Informacja na ten temat jest napisana na dole strony z kategorią w postaci zdania „Ta kategoria potrzebuje redaktora”.


U nas niczego się nie moderuje. Jeśli masz na myśli redagowanie, to można redagować więcej kategorii, nie ma ograniczenia do jednej.
 

Anmato

Member
Joined
Dec 9, 2009
OK, dziêki za info.

Jedna tylko rzecz.. w regulaminie czy opisie przy sk³adaniu wniosku czyta³em, ¿e mo¿na redagowaæ tylko jedn± kategoriê.. hmm.
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
To zale¿y od do¶wiadczenia, nowi redaktorzy z regu³y nie maj± ¿adnego :rolleyes:

Odpowiednie guziki otrzymuje siê z czasem, aby nie dosz³o do informacyjnego zamêtu...
 

Renoirdaniel

Member
Joined
Mar 17, 2010
To takie pytanko by nie zakładać nowego tematu. Czy redaktorzy mogą ozwijać sami dane kategorie (chodzi mi o to że zgłosiłem się na redagowanie działu, który posiada 4 poddziały a powinno być ich znacznie więcej)?
 

bjfs

Curlie Editor
Joined
Dec 20, 2007
Mog±, o ile:
  • podkategorie bêd± spe³niaæ wytyczne odpowiadaj±cej im kategorii macierzystej
  • maj± wystarczaj±c± ilo¶æ wpisów, aby usprawiedliwia³o to stworzenie nowej podkategorii

Poniewa¿ z regu³y nowym redaktorom przyznaje siê ma³e kategorie, to tworzenie dodatkowych jest bardziej perspektyw±, ni¿ aktualn± mo¿liwo¶ci±. Po pewnym okresie redakcyjnego sta¿u mo¿na wiêcej, ¿ycie :cool:
 

kamilos

New Member
Joined
Nov 9, 2011
Witam,
ponad dwa tygodnie temu złożyłem aplikację na redaktora kategorii
https://curlie.org/World/Polski/Regionalne/Europa/Wielka_Brytania/Anglia/
piwowarczyk, który jest redaktorem kategorii https://curlie.org/World/Polski/Regionalne/Europa/Wielka_Brytania/ doradził mi, abym przypomniał o sobie na forum :)

Pozdrawiam,
Kamil
 

Elper

Curlie Admin
RZ Admin
Joined
Sep 15, 2004
Przypominając forum nie przyspieszy systemu, ale jest przydatne, by sprawdzić, że poczta wysyłamy po przeglądzie nie został umieszczony w spam.
Aplikacja, którą się [140340] został odrzucony na 10.12.2011.
Powinieneś otrzymać pocztą na ten dzień.
 

jaskch

Curlie Meta
Joined
Jun 21, 2005
Poprzedni wniosek faktycznie został odrzucony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić się ponownie.
 
Top Bottom