Welcome to Resource Zone.

Jakie strony są wpisywane do Curlie?

Status
Not open for further replies.

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Jakie strony s± wpisywane do Curlie?

1. Katalog nie jest wyszukiwarką. Nie konkurujemy i nie chcemy konkurować z Google w zakresie liczby zindeksowanych zasobów. Naszym celem jest zebranie zasobów przydatnych dla użytkownika sieci zainteresowanego tematem danej kategorii.

Wyszukując zasoby warte umieszczenia w katalogu korzystamy z własnej znajomości danej tematyki, z wyników wyszukiwania przez wyszukiwarki, z katalogów branżowych itp. Sugestie zgłaszane przez użytkowników są tylko jednym z wielu źródeł. Możemy z nich skorzystać, możemy je uznać za nieprzydatne, ale nie czujemy się zobowiązani do tłumaczenia się z naszej subiektywnej oceny.

Żadna strona nie ma zagwarantowanego wpisu Curlie ani rozpatrzenia sugestii w jakimś konkretnym terminie. Typowe okresy oczekiwania w wielu kategoriach sięgają roku.

2. Dbamy o to, aby każda z wpisanych do katalogu stron zawierała własną, niepowtarzalną treść. Każdą treść lub ofertę staramy się wpisać tylko raz i wolimy użytkownikom polecać oryginalny zasób niż stronę, która do niego odsyła lub która powiela zawartą w nim treść.

3. Strony zawierające oferty sprzedaży lub usług powinny spełniać ustawowe wymogi dotyczące tego rodzaju transakcji, w tym poinformowanie klienta o warunkach umowy oraz o jej stronach (kto oferuje, jaki jest jego adres, jak się z oferentem skontaktować poza internetem, w jaki sposób można skorzystać z prawa zrezygnowania z zakupu lub zamówienia w ciągu 10 dni) oraz nie stosowanie nielegalnych, uciążliwych warunków umownych (na przykład ustalanie właściwości sądu dogodnego dla oferenta).

4. Oceniamy także ogólną przydatność zasobu i jego przesłanie. Czy jego oryginalna i niepowtarzalna treść nie jest zdominowana przez treści reklamowe i promujące inne serwisy? Czy nie kryje ona pułapek i czy nie dyskryminuje pewnych grup użytkowników?

5. Każdy serwis staramy się wpisywać tylko raz w kategoriach tematycznych oraz raz w regionalnych.
 
Last edited by a moderator:

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Ile wpisów dla jednego serwisu?

W jednym z wątków wywiązała się dyskusja na temat ostatniej z powyższych zasad:

Każdy serwis staramy się wpisywać tylko raz w kategoriach tematycznych oraz raz w regionalnych.
Od tej zasady zdarzają się wyjątki. Dla przykładu niektóre kategoria tematyczne podzielone są według klucza regionalnego (nazywamy je "zregionalizowanymi") i zawierają wyłącznie odsyłacze do odpowiednich kategorii regionalnych. W takich wypadkach oczywiście wystarczy jeden wpis w kategorii regionalnej, która zarazem jest jakby podkategorią regionalną dla odpowiedniej kategorii tematycznej.

Z drugiej strony w bardzo rzadkich wypadkach dopuszczamy dwa lub więcej wpisów w kategoriach tematycznych, jeśli serwis zawiera kilka zdecydowanie odrębnych części, które nie dają się objąć tematyką jednej kategorii, a każda z nich ma zawiera istotne dla odpowiedniej kategorii treści. W obszarze World/Polski takich serwisów, które w wyniku odpowiedniej dyskusji wpisane są więcej niż w jednej kategorii tematycznej, jest zaledwie kilkanaście. Zdarzają się też błędy i niedopatrzenia, a więc proszę o sygnał, gdy natraficie na taką sytuację.

Ponadto strony wielojęzyczne mogą być wpisane osobno dla każdego języka.
 
Last edited by a moderator:

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Jaka jest rola zg³oszeñ i pytañ o nie?

Redaktorzy katalogu Curlie starają się nadążyć za rozwojem polskiego internetu, ale wciąż przed nami więcej pracy, niż za nami. Zgłoszone przez użytkowników sugestie wpisania nowych stron bardzo pomagają nam stworzyć możliwie kompletny przegląd publikowanych w sieci treści. Zgłoszenia te są jednak tylko jednym ze źródeł, z których czerpiemy wiedzę o wartych wpisania zasobach, a naszym głównym zadaniem jest zapewnienie harmonijnego wzrostu katalogu, a nie sprawne wpisywanie zgłoszonych stron.

W rezultacie w niektórych kategoriach zgłoszone strony wpisywane są w ciągu kilku dni, a w innych czekają wiele miesięcy, aż zakończy się szersza reorganizacja lub po prostu aż ktoś znajdzie czas na szersze porządki.

Dawniej na tym forum wielu zgłaszających pytało o status zgłoszenia i staraliśmy się na te pytania odpowiadać. Z wielu powodów - wyjaśnionych w komunikacie umieszczonych w nagłówku forum - zaprzestaliśmy tej praktyki. Obecnie pytania o status konkretnych wpisów są bez odpowiedzi przenoszone do forum z archiwaliami.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Top Bottom