Welcome to Resource Zone.

Jak zg³osiæ stronê?

dziadek997

Member
Joined
Jul 26, 2004
Witam,
chcia³bym siê dowiedzieæ nastêpuj±cych rzeczy:
1. jak d³ugo trzeba czekaæ na dodanie strony do katalogu oraz z czym jest to zwi±zane (jakie s± procedury dodawania nowej strony).
2. jakie kryteria powinna spe³niaæ strona aby mog³a zostaæ dodana do katalogu
Dziekuje za wszelkie informacje,
----
pozdrawiam,
dziadek997
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
ad. 1) tutaj nie ma regu³y, gdy¿ jest to uzale¿nione od wielu czynników - generalnie zg³oszon± stronê musi zaakceptowaæ redaktor danej kategorii (je¶li takiego nie ma - redaktor kategorii nadrzêdnej), czyli w skrócie zale¿y ile czasu ma dany redaktor oraz jak du¿o stron czeka na dodanie

ad. 2) zasady dodawania s± tutaj (EN), warto zajrzeæ te¿ tutaj (EN). Ponadto w kategorii, do której chcemy dodaæ jak±¶ stronê powinien byæ u góry odno¶nik Zaproponuj URL, gdzie znajdziemy np. co¶ takiego (PL) (Uwaga! To tylko przyk³ad jak wygl±da formularz - strony nale¿y zg³aszaæ do odpowiednich dla nich kategorii!).
 

goodSpeed

Member
Joined
Jul 31, 2004
Witam wszystkich. Pytanko o dodanie strony

Dlaczego kiedy chcę dodać stronę, przekierowuje mnie zamiast do formularza to do helpa jak to zrobić? wiem jak ale nie mogę się dostać do formularza :-?

proszę o pomoc

Pozdrawiam
goodSpeed
admin www.turystapolski.pl
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
w jakiej kategorii tak siê dzieje? odno¶nik pt.: Zaproponuj URL powinien zawsze kierowaæ do formularza.
 

goodSpeed

Member
Joined
Jul 31, 2004
ou, to działa :)

hADeSik]w jakiej kategorii tak siê dzieje? odno¶nik pt.: [B]Zaproponuj URL[/B said:
powinien zawsze kierowaæ do formularza.
dzięki, już działa. coś chyba nie doczytałem. Już mam i dopisałem stronkę

dzięki :)
 

Jacek

Member
Joined
Aug 16, 2004
Witam. Mam prosbe: czy mogl by mi ktos wytlumaczyc, dlaczego podczas dodawania nowej strony, gdy kliknę na końcu "Submit" strona nie reaguje? ...w statusie pisze jedynie: oczekiwanie na dmoz.org... i zero reakcji.

Jedyny raz udało się jakoś zakończyć rejestrację ale ze strona nie pojawiła się w katalogu więc zgłosiłem ją jeszcze raz... i nic. napisałem do admina [redaktora], ktory odpowiedział mi tak:
...By all means enquire again in this same thread when six months have elapsed.


Ktoś mógłby mi przetłumaczyc ta zdanie
 

hADeSik

Member
Joined
Jul 20, 2004
Location
Poland
Witam,
Co do problemów z formularzem - mo¿liwe ¿e to jakie¶ k³opoty z po³±czeniem z internetem, lub problem po stronie serwera - proponujê siê nie zra¿aæ i spróbowaæ ponownie - mo¿e o innej porze?
Co do pojawienia siê strony w katalogu - od zg³oszenia mo¿e up³yn±æ nawet kilka miesiêcy do dodania strony, zalezy to od wielu czynników - proszê zobaczyæ moj± wcze¶niejsz± wypowied¼ w tym w±tku.
 
Top Bottom