Welcome to Resource Zone.

Håller dmoz på att läggas ner?

Status
Not open for further replies.

jfsbokforing

Member
Joined
Jul 8, 2006
Hej!
Det är väldigt låg aktivitet på dmoz, har försökt att få vår hemsida (www. jfsbokforing.se) publicerad i kategorin Top: World: Svenska: Datorer: Programvara: Ekonomi och administration. Vi gjorde vår första ansökan för över ett år sedan. Vi anmält länken ett par gånger efter det, men det händer inget, inga nya länkar läggs till i den här kategorin heller.

Jag har även ansökt om att bli redaktör två gånger men fått avslag båda gångerna, så det beror väl inte på att det finns för lite folk som jobbar med den här kategorin?

Jag har i alla fall hört rykten om att Dmoz skall läggas ned och att Goggle skall ta över kategoriseringen av webplatser helt på egen hand. Någon som vet något om det här.

Med vänlig hälsning
Fredrik Stigsson
JFS Bokföring
 

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
"Aktiviteten" inom katalogen varierar förvisso, vissa kategorier uppdateras oftare än andra, men i sinom tid kommer alla kategorier att uppdateras. Vilka kategorier som redigeras mer aktivt beror till stor del på de enskilda redaktörernas intresse.

Notera att det inte finns nån tidsgräns inom vilken en anmäld URL läggs till och det finns heller ingen garanti att anmälda URLar tas in.


Redaktörer tas in beroende på om de utifrån sin ansökan bedöms kunna göra en bra insats, inte om det finns få eller många anmälda webbplatser i en viss kategori.


Jag har inte hört några rykten om nedläggning och vad Google gör eller inte har inget med ODP att göra.
 

jfsbokforing

Member
Joined
Jul 8, 2006
Det som är lite synd med Dmoz är att man inte har den blekaste aning om när en ansökan blir avslagen. Man vet inte heller vilken orsak det är till att ens länk inte blir godkänd.

Jag tror att redaktörerna skulle spara tid och besvär om de ansökande fick meddelande på mail om de blir godkända eller inte samt vilken orsaken är till att de inte blev godkända.

Vissa skulle kunna förändra sin ansökan och andra hade förstått att de inte kan bli godkända.

Nu vet man ju inte när man skall ansöka igen, och då kan det bli så att man skickar in flera ansökningar och blir inte godkänd på grund av det.

Med vänlig hälsning
Fredrik Stigsson
JFS Bokföring
 

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
Nu är det ju så när det gäller ansökan som redaktör att den sökande oftast får ett svar per epost om man inte blivit antagen. I det svaret listas ett antal faktorer som är skäl till avslag. Av dessa bör man kunna dra slusatser vad som varit mindre bra i ens ansökan och utifrån det göra en ny, förbättrad ansökan om man så vill.

Om du menar inskickade förslag på webbplatser så ser vi ingen anledning eller möjlighet att ge besked om status på dessa. Följer webbplatsen våra riktlinjer (https://curlie.org/World/Svenska/guidelines/include.html) bör den kunna listas och det finns då ingen anledning att skicka in den flera gånger, eller som det står i riktlinjerna (https://curlie.org/add.html):
Please only submit a URL to the Open Directory once.
 

jfsbokforing

Member
Joined
Jul 8, 2006
Jag förstår att du försvarar Dmoz, det är antagligen en del av ditt jobb som informator.

Du är väldigt aktiv och svarar snabbt på mina frågor, ger en hög grad av service. Men hur är det egentligen med redaktörerna för de olika kategorierna, speciellt tänker jag då på: Top: World: Svenska: Datorer: Programvara: Ekonomi och administration. Vilken kontroll utövas på dessa, kan de bli av med sitt redaktionsansvar om de missköter sig.

Vilket är redaktörernas ansvar, skall de förutom att godkänna nya ansökningar för webbplatser även ta bort länkar till hemsidor som saknar innehåll?

Det finns ju de som köper en hemsideadress som är listad på Dmoz för att komma med i katalogen bakvägen.

Jag rapporterade tidigare om en länk till en hemsida utan innehåll, den hade funnits med i dmoz vad jag har sett i mer än 2 år utan att det fanns något innehåll på hemsidan. De tog bort den här länken direkt efter min rapport, men vad säger det här om aktiviteten i kategorin.

Med vänlig hälsning
Fredrik Stigsson
JFS Bokföring
 

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
det är antagligen en del av ditt jobb som informator
Nej, nej informator är mitt redaktörsnamn, inte mitt "jobb" (men det kanske säger nåt om min karaktär ;) ). Jag är däremot kategorimoderator (CatMod) för World/Svenska.

Jo, jag försvarar nog dmoz då jag tycker att grundidén är sund, men jag inser att det finns brister även inom denna organisation, vi är inte ofelbara. Såsom engagerad redaktör så är det naturligt för mig att försöka svara på frågor om dmoz så gott jag kan.

Vilken kontroll utövas på dessa [redaktörer], kan de bli av med sitt redaktionsansvar om de missköter sig.
Redaktörer granskas ständigt av andra redaktörer och om man bryter mot riktlinjerna kan man bli avstängd. Man blir däremot inte avstängd för "passivitet" - man får redigera så mycket eller litet man känner för (efter ett tag helt utan aktivitet blir man dock automatiskt inaktiverad). Redaktörer ska både hålla koll på de listade webbplatserna, och vid behov ta bort dem, samt lägga till nya.

Länkar utan innehåll eller sådana där innehållet har ändrats efter listningen i katalogen skall tas bort, ibland kan de dock tyvärr undgå upptäckt en längre tid. Det är ett tidsödande arbete att hålla katalogens länkar uppdaterade och det kan vara ett skäl till att det tar längre tid att hinna granska nytillkomna förslag.

Som sagt tidigare så skiftar det också mycket mellan olika kategorier hur uppdaterade och aktiva de är, men vi arbetar ständigt på att försöka förbättra katalogen.
 

jfsbokforing

Member
Joined
Jul 8, 2006
Kan vi ta bort denna posten?

Jag undrar om vi kan ta bort denna posten, ångrar att jag yttrade mig. Jag förstår att ni gör ert allra bästa och jag vill inte få någon negativ publicitet på grund av denna posten. Det skulle vara väldigt vänligt av er om ni tog bort den här posten från ert forum. Lycka till med Dmoz och jag önskar er all lycka i världen.
 

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
Policyn på detta forum är att inte ta bort trådar eller inlägg om de inte bryter mot forumets regler, så tyvärr kan vi inte ta bort redan gjorda inlägg.
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom