Welcome to Resource Zone.

glupota czy zwykle chamstwo redaktora ?

mau110

Member
Joined
Nov 6, 2006
zrobilem strone o aikido i postanowilem ja dodac do dmoza ; ku mojemu milemu zaskoczeniu zostala ona dodana - radosc minela gdy sie okazalo ze zamiast tytulu zwiazanego z aikido jest tytul jabber - czy osoba zarzadzajaca dzialem sport sztuki walki aikido to idiota ? co ma jabber wspolnego z aikido ? dmoz sie szczyci ze go prowadza ludzie ale jak widac automat jest lepszy bo dodaje tak jak sie mu wpisze i nie robi debilnych poprawek w wpisach malo tego zglaszanie zmiany wpisu pozostalo bez reakcji po utracie domeny i zdobyciu nowej aktualizacja danych nie przyniosla efektu proba dodania nowego adresu rowniez
 

wladek

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Feb 28, 2002
Niestety przywracanie normalnej pracy serwerów DMOZ po awarii z koñca pa¼dziernika wci±¿ trwa, a wiêc nikt z nas nie ma dostêpu do systemu redakcyjnego DMOZ. Obecnie wy¶wietlany katalog to ostatnio zapisana wersja stron statycznych.

Nie mo¿emy wiêc w tej chwili sprawdziæ, czy taka nazwa zosta³a wpisana przez redaktora, czy te¿ jest konsekwencj± sposobu stawiania tymczasowej wersji katalogu, ani czy jest poprawna.
 

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
Wladek ciê informuje, ¿e gdyby nawet kto¶ móg³ siê OBECNIE zaj±æ t± spraw±, to nie ma mo¿liwo¶ci technicznych z powodu (jak powy¿ej napisa³), wiêc nie chodzi o pa¼dziernik, tylko ¿e na chwilê obecn± nie ma mo¿liwo¶ci ani poprawy, ani sprawdzenia itp itd.
 
Top Bottom