Welcome to Resource Zone.

Förvirrad …

Status
Not open for further replies.

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
Vad som gäller ”turordningen” och ”viljan” tycker inte du själv som en privatperson, inte som en redaktör, att en sån sak borde ha blivit löst på mer än 3 år? Svara gärna genom att citera den här fråga med ditt svar.
Min personliga åsikt är inte relevant här, utan jag försöker bara förklara hur ODP fungerar utifrån min roll som redaktör. Gillar jag inte hur det fungerar här kan jag ju alltid hitta en annan hobby...

Ja, det finns tusentals föreslagna webbplatser och bara relativt få redaktörer. Men idén är att redaktörerna själva ska leta upp relevanta webbplatser för de kategorier de är intresserade av. Att allmänheten också har en möjlighet att skicka in förslag är egentligen bara en sekundär funktion.

Det finns kategorier som få eller inga redaktörer är intresserade av att arbeta med och då blir såklart de kategorierna inte speciellt bra representaterade eller uppdaterade.

Så långt som inte alla anmälningar på DMOZ blir offentliga med status (anmälningsdatum + granskad eller ej, samt tidsram när den MÅSTE granskas annars blir den antingen automatiskt inskrivning eller automatiskt byte av redaktör) och en obligatoriskt skriftlig förklaring, så långt minna vänner vi alla bortkastar vår tid på såna här diskussioner.
Detta lär nog inte ske eftersom förslagen (inte "anmälningarna") som sagt inte måste behandlas av redaktörerna och de flesta redaktörer är negativa till alla krav på att de ska tvingas granska/lista inskickade förslag, eftersom de är här på frivillig basis.
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom