Welcome to Resource Zone.

Flyttat inlägg

Status
Not open for further replies.
Moderator #2

informator

kEditall/kCatmv
Curlie Meta
Joined
Aug 19, 2003
Location
Sweden
I de flesta kategorier har det aldrig funnits redaktörer listade. De flesta redigeringar görs dock av redaktörer som har rättighet att arbeta i flera kategorier. Efter en viss tid utan aktivitet blir redaktörskontont inaktiverat, vilket nog gäller flertalet av redaktörerna. Sedan 1997 har det funnits ca 85 000 redaktörer i hela ODP, antalet aktiva i dag är nog mindre än en fjärdedel av det antalet.
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom