Welcome to Resource Zone.

B³êdne zakwalifikowanie - Sosnowiec

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
W kategorii Top / World / Polska / Regionalne / ¦l±skie / Sosnowiec :

http://www.google.com/Top/World/Polska/Regionalne/Śląskie/Sosnowiec/

jest ¼le zakwalifikowana strona : Pub Zakrêcona - powinno to byæ w biznes / Us³ugi

Tak w³a¶ciwie mo¿na zrobiæ dodatkow± kategoriê w Biznes -nazwan± Gastronomia

bo jest jeszcze: Restauracja Tam Tu,

I tak jeszcze po za tym Cortex-II, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami - jest w kategorii g³ownej bizness a w kategorii us³ugi jest jeszcze :
Eko-Brud, Zak³ad Utylizacji Tworzyw Sztucznych w Sosnowcu
- powinny siê znale¼æ razem w jednej z tych kategorii.

Wogóle w kategorii Sosnowiec - jest trochê do porz±dkowania.

Pozdrawiam
 

stimoroll

Member
Joined
Oct 7, 2005
jaskch said:
Nie odnosz±c siê do reszty zg³oszenia chcê zwróciæ jedynie uwagê, ¿e katalog Google korzysta z DMOZ z du¿ym opó¼nieniem i najlepiej sprawdzaæ u ¼ród³a:
https://curlie.org/World/Polska/Regionalne/Śląskie/Sosnowiec

Pozdrawiam
Wiem to, ale w tym przypadku sprawdzi³em najpierw w DMOZ, tylko ¿e w chwili kiedy chcia³em wkleiæ link DMOZ nie chcia³ sie za³adowaæ.

Ale dziêkuje za uwagê.

Pozdrawiam
Stimoroll
 
Top Bottom