Zmiana url do strony w katalogu

Discussion in 'Polski' started by zbl, Sep 19, 2007.

 1. zbl

  zbl Member

  Joined:
  Sep 19, 2007
  Messages:
  4
  Witam!
  Moja strona domowa () ju¿ od kilku lat w katalogu dmoz (kategoria: World:polska:Nauka i edukacja:pedagogika). Ostatnio jednak doszed³em do wniosku, ¿e bêdê rezygnowa³ z us³ugi .Mac i w zwi±zku z tym przenios³em stronê na nowy adres:

  Do powy¿szego adresu zosta³a przy tym wykupiona domena i strona jest dostêpna równie¿ pod:

  Teraz pytanie - jak tê zmianê zg³osiæ do katalogu dmoz, tak aby nowy adres zast±pi³ stary?
  Pozdrawiam
  Zbigniew £êski
   
 2. jaskch

  jaskch Moderator DMOZ Meta

  Joined:
  Jun 21, 2005
  Messages:
  174
  Na stronie kategorii na górze jest link o nazwie "Uaktualnij wpis". Prowadzi on do formularza, w którym mo¿na podaæ nowy adres strony umieszczonej w katalogu.
   
 3. zbl

  zbl Member

  Joined:
  Sep 19, 2007
  Messages:
  4
  Dziêkujê bardzo za szybk±*odpowied¼ :). Jako¶ wcze¶niej przeoczy³em tego linka. Uaktualnienie wprowadzone.
  Pozdrawiam
   

Share This Page