Kandydatura na redaktora, jak długo trzeba czekać?

Discussion in 'Polski' started by Anmato, Dec 9, 2009.

 1. Anmato

  Anmato Member

  Joined:
  Dec 9, 2009
  Messages:
  4
  Witam wszystkich serdecznie,

  chciałem zapytać jak długo trzeba czekać na odpowiedź, w kwestii złożonej kandydatury na redaktora działu?

  Czy o redaktorach polskich decyduje ktoś z Was?

  Czy wszystkie działy mają już redaktorów? które są wolne? Wiem, że można moderować tylko jeden.

  Pozdrawiam!
   
 2. jaskch

  jaskch Moderator DMOZ Meta

  Joined:
  Jun 21, 2005
  Messages:
  174
  Wniosek o redagowanie kategorii zwykle zostaje przejrzany w ciągu 1-2 tygodni, czasami dłużej, gdy wymaga dodatkowego zastanowienia czy omówienia.


  Wnioski kandydatów zwykle przeglądane są przez metaredaktorów posługujących się tym samym językiem co wnioskujący, chociaż nie jest to wymagane. Po prostu łatwiej taki wniosek ocenić tym, którzy go rozumieją. :)


  Nie wszystkie kategorie mają swoich redaktorów. Informacja na ten temat jest napisana na dole strony z kategorią w postaci zdania „Ta kategoria potrzebuje redaktora”.


  U nas niczego się nie moderuje. Jeśli masz na myśli redagowanie, to można redagować więcej kategorii, nie ma ograniczenia do jednej.
   
 3. Anmato

  Anmato Member

  Joined:
  Dec 9, 2009
  Messages:
  4
  OK, dziêki za info.

  Jedna tylko rzecz.. w regulaminie czy opisie przy sk³adaniu wniosku czyta³em, ¿e mo¿na redagowaæ tylko jedn± kategoriê.. hmm.
   
 4. bjfs

  bjfs Editor

  Joined:
  Dec 20, 2007
  Messages:
  88
  To zale¿y od do¶wiadczenia, nowi redaktorzy z regu³y nie maj± ¿adnego :rolleyes:

  Odpowiednie guziki otrzymuje siê z czasem, aby nie dosz³o do informacyjnego zamêtu...
   
 5. Renoirdaniel

  Renoirdaniel Member

  Joined:
  Mar 17, 2010
  Messages:
  4
  To takie pytanko by nie zakładać nowego tematu. Czy redaktorzy mogą ozwijać sami dane kategorie (chodzi mi o to że zgłosiłem się na redagowanie działu, który posiada 4 poddziały a powinno być ich znacznie więcej)?
   
 6. bjfs

  bjfs Editor

  Joined:
  Dec 20, 2007
  Messages:
  88
  Mog±, o ile:
  • podkategorie bêd± spe³niaæ wytyczne odpowiadaj±cej im kategorii macierzystej
  • maj± wystarczaj±c± ilo¶æ wpisów, aby usprawiedliwia³o to stworzenie nowej podkategorii

  Poniewa¿ z regu³y nowym redaktorom przyznaje siê ma³e kategorie, to tworzenie dodatkowych jest bardziej perspektyw±, ni¿ aktualn± mo¿liwo¶ci±. Po pewnym okresie redakcyjnego sta¿u mo¿na wiêcej, ¿ycie :cool:
   
 7. kamilos

  kamilos New Member

  Joined:
  Nov 9, 2011
  Messages:
  2
  Witam,
  ponad dwa tygodnie temu złożyłem aplikację na redaktora kategorii
  http://www.dmoz.org/World/Polski/Regionalne/Europa/Wielka_Brytania/Anglia/
  piwowarczyk, który jest redaktorem kategorii http://www.dmoz.org/World/Polski/Regionalne/Europa/Wielka_Brytania/ doradził mi, abym przypomniał o sobie na forum :)

  Pozdrawiam,
  Kamil
   
 8. Elper

  Elper DMOZ Admin RZ Admin

  Joined:
  Sep 15, 2004
  Messages:
  2,163
  Przypominając forum nie przyspieszy systemu, ale jest przydatne, by sprawdzić, że poczta wysyłamy po przeglądzie nie został umieszczony w spam.
  Aplikacja, którą się [140340] został odrzucony na 10.12.2011.
  Powinieneś otrzymać pocztą na ten dzień.
   
 9. jaskch

  jaskch Moderator DMOZ Meta

  Joined:
  Jun 21, 2005
  Messages:
  174
  Poprzedni wniosek faktycznie został odrzucony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić się ponownie.
   

Share This Page