B³±d przy wysy³aniu formularza

Discussion in 'Polski' started by terran25, Jan 20, 2009.

 1. terran25

  terran25 Member

  Joined:
  Jan 20, 2009
  Messages:
  2
  Wype³ni³em formularz zostania redaktorem ODP, ale kategoria okaza³a siê za du¿a dla pocz±tkuj±cego i zosta³em poproszony o ponowne wype³nienie formularza ale dla mniejszej kategorii. Zrobi³em to, ale przy wysy³aniu formularza jestem przekierowywany do formularza przywracania na stanowisko redaktora. Jeszcze nie jestem redaktorem, wiêc nie wiem dlaczego tak siê dzieje. :(

  Po wyczyszczeniu pamiêci przegl±darki w koñcu siê uda³o ponownie wys³aæ wniosek ... przepraszam za k³opoty :)
   

Share This Page