Aplikacja do kategorii bez redaktora odrzucona z powodu...

Discussion in 'Polski' started by Marchlak, Jul 17, 2009.

 1. Marchlak

  Marchlak Member

  Joined:
  Jul 17, 2009
  Messages:
  2
  Zlozylem aplikacje w kategorii, ktora potrzebuje redaktora ( http://www.dmoz.org/World/Polski/Zakupy/Dom_i_ogród/) i moja aplikacja zostala odrzucona z powodu... wystarczajacej liczby redaktorów.

  W sumie nie wiem co o tym myslec. Czy moze to byl blad? Czy aplikowac ponownie?
   
 2. bjfs

  bjfs Editor

  Joined:
  Dec 20, 2007
  Messages:
  88
  Byæ mo¿e aplikujesz na zbyt wielk± kategoriê jak na obecne do¶wiadczenie i bardziej utrudni³oby to pracê systemu, ni¿ polepszy³o :D

  Polecam aplikowaæ na mniejsz± kategoriê (g³êbiej, ni¿ podan± przez Ciebie), zweryfikowaæ swoje wpisy co do obowi±zuj±cych wytycznych b±d¼ spróbowaæ do³±czyæ do zupe³nie innej kategorii, aby wyrobiæ sobie do¶wiadczenie.

  Je¶li Tobie zale¿y na umieszczeniu jedynie kilku stron i ¿adnej wiêcej, to zg³oszenie strony wystarczy...
   
 3. jaskch

  jaskch Moderator DMOZ Meta

  Joined:
  Jun 21, 2005
  Messages:
  174
  Mail z informacją o odrzuceniu zawierał sugestie również w tej sprawie. Wystarczy się do nich zastosować.
   

Share This Page